Watt-peak (WP) – KiloWatt-peak (KWP) là gì?

Khái niệm Kilowatt-peak được sử dụng để so sánh hiệu suất của việc lắp đặt tấm pin và dự báo lượng điện (năng lượng) mà chúng có thể sản xuất trong điều kiện tối ưu. Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến lượng điện mà việc lắp đặt tấm pin có thể tạo ra:

  • Vị trí lắp đặt của nó
  • Định hướng của nó
  • Hướng của bóng râm
  • Nhiệt độ trên mái nhà (nơi lắp đặt tấm pin)

….

Với những lý do này, một tiêu chuẩn đã được thiết lập: Watt-peak (Wp) hoặc Kilowatt-peak (kWp) để đo được năng lượng sinh ra, ứng dụng cho các thiết bị năng lượng mặt trời.

1 kWp = 1000 Wp

Vậy Watt-peak có nghĩa là gì?

Wp là đơn vị đo năng lượng điện (công suất) tối đa có thể được cung cấp bởi một tấm pin năng lượng mặt trời trong điều kiện tối ưu về nhiệt độ và ánh nắng tiêu chuẩn. Nói cách khác:

  • Ánh nắng mặt trời 1000 watt / m2
  • Nhiệt độ môi trường xung quanh 25°C (các tấm quang điện tạo ra sản lượng ít hơn giới hạn này)
  • Một bầu trời quang đãng, khoảng giữa trưa chẳng hạn

Đối với cùng một diện tích bề mặt, số lượng Wp càng cao, tấm pin càng hiệu quả.

Lợi thế của watt-peak là gì?

Watt-peak cho phép so sánh giữa các đầu ra của các tấm pin quang điện từ các nhà sản xuất khác nhau. Đối với cùng một diện tích bề mặt, Wp càng cao, tấm pin càng hiệu quả.

Watt-peak cũng được sử dụng để tính toán kích thước cần thiết cho việc lắp đặt tấm pin theo năng suất được tính toán

Lưu ý: các điều kiện ánh nắng mặt trời cũng phải được tính đến trong tính toán này. Một sản lượng khác nhau đạt được cho 1 kWp tùy thuộc vào khu vực lắp đặt tấm pin và điều kiện ánh nắng mặt trời. Ví dụ như: khu vực này việc lắp đặt 1 kWp sẽ tạo ra 900 kWh mỗi năm trong điều kiện tối ưu. Trong khi ở 1 khu vực khác nó sẽ sản xuất 1250 kWh / năm