Lắp Đặt Năng lượng mặt trời trong thời điểm chưa có biểu giá mua bán điện mặt trời mới (FIT 3)

Như đã thông báo từ điện lực Việt Nam thì những dự án điện mặt trời hòa lưới lắp đặt sau thời điểm kết thúc thời điểm hưởng giá ưu đãi mua điện mặt trời (sau 31/12/2020) sẽ không được ký hợp đồng mua bán điện và không được lắp điện kế mua bán điện 2 chiều (Trừ khu vực Tp. Hồ Chi Minh vẫn được lắp điện kế 2 chiều nhưng không được ký hợp đòng mua bán điện từ EVN) đến khi có thông báo mới.

Vậy có được lắp đặt điện mặt trời hòa lưới sau 31/12/2020 không?

Câu trả lời là Được. Để các dự án điện mặt trời hòa lưới đi vào vận hành cần phải tiêu thụ hết lượng điện mặt trời tạo ra và không được phát điện dư thừa lên lưới điện. Nếu như phát điện dư thừa lên lưới điện, lượng điện dư này sẽ chuyển thành lượng tiêu thụ do hệ thống đang sử dụng điện kế 1 chiều, chủ đầu tư phải thanh toán như điện tiêu thụ, lượng điện dư càng lớn thì chi phí dành cho hoá đơn điện sẽ tăng cao. Gây tổn thất tăng thời gian thu hồi vốn cho nhà đâu tư điện mặt trời nếu không tiêu thụ hết lượng điện mặt trời sản xuất ra.

Giải pháp nào để tiêu thụ hết điện mặt trời sản xuất và không phát điện dư thừa lên lưới?

Lắp đặt công suất điện mặt trời nhỏ hơn hoặc ngang bằng với phụ tải tiêu thụ, giải pháp này xem ra là giải pháp tối ưu cho vấn đề không phát điện dư thừa lên lưới. Nhưng khi lượng phụ tải xuống thấp lại đẩy điện dư thừa lên lưới, nếu muốn tăng công suất điện mặt trời khi phụ tải nhiều hơn thì phải đầu tư thêm thiết bị gây tốn kém và không đồng bộ với thiết bị cũ, gây ra nhiều hệ lụy không đáng có.

Hòa lưới bám tải (giới hạn công suất phát điện) được xem là giải pháp tối ưu nhất. Cho dù công suất điện mặt trời lắp đặt có lơn hơn phụ tải tiêu thụ thì cũng không đẩy điện dư thừa lên lưới, giảm chi phí tiêu thụ điện năng bị cộng dôn do phát điện dư thừa lên lưới khi chưa có điện kế 2 chiều. Sau khi có biểu giá mua bán điện mới và có điện kế 2 chiều thì có thể phát điện dư thừa lên lưới theo mong muốn của người sử dụng. Đầu tư lắp đặt 1 lần, hệ thống thiết bị đồng bộ làm việc hiệu quả tăng hiệu quả kinh tế giảm hệ lụy không đáng có.

Hiện tại thì cách thứ 2 là TỐI ƯU NHẤT và được ứng dụng lắp đặt rộng rãi

Giới hạn công suất, hòa lưới bám tải là gì?

Hệ thống hoà lưới bám tải so với hệ thống hoà lưới thông thường có sự khác biệt là có thêm chức năng Zero – Export được tích hợp sẵn trong inverter hoà lưới.

 • Hòa lưới bám tải là không phát điện dư thừa lên lưới, biến tần điều chỉnh công suất phát điện phù hợp với phụ tải tiêu thụ. Những tên gọi khác của các hãng biến tần: “Zero Export” ,”Zero-Injection”, “Sefl- Consumption” nhưng cũng chung chức năng là hòa lưới bám tải. Có thể hiểu hệ thống điện mặt trời zero Export như sau: Lượng điện sản xuất ra = Lượng điện tiêu thụ.
 • Giới hạn công suất: Cho phép sử dụng năng lượng mặt trời để tự tiêu thụ khi tải cao và duy trì giới hạn phát công suât lên lưới khi tải tiêu thụ ít. Bao gồm khống chế hệ thống không phát điện dư lên lưới hoặc giới hạn công suất phát lên lưới.

Để thực hiện được chức năng giới hạn công suất hay không phát điện lên lưới thì biến tần phải được tích hợp Mô-đun Giới công suất vào trong máy. Chức năng chính là hỗ trợ biến tần giới hạn công suất phát lên lưới, áp dụng cho biến tần 3 pha hay 1 pha, dùng cho hệ thống hòa lưới hay hòa lưới có lưu trữ.

Hòa lưới bám tải và Giới hạn công suất có khác gì nhau?

Hòa lưới bám tải là một phần trong chức năng Giới hạn công suất phát lên lưới. Thay vì biến tần sẽ phát lên lưới một công suất được giới hạn trước đó thì hòa lưới bám tải sẽ đưa giới hạn tỷ lệ phát lên lưới về 0% tức là không điện lên lưới, chỉ sản xuất sản lượng phù hợp với tải tiêu thụ

Hệ thống hòa lưới bám tải 1 pha thì biến tần điều chỉnh công suất tạo ra tư vừa đủ cho phụ tải tiêu thụ, không có đẩy điện thừa lên lưới, khi phụ tải công suất lớn hơn công suất hệ thống điện mặt trời thì sẽ lấy điện lưới bù vào

*Ví dụ: Hệ thống năng lượng mặt trời 1 pha công suất 5kWp, tạo ra công suất là 5kW và công suất phụ tải tiêu thụ là 3kW, nếu như không sử hệ thống hòa lưới bám tải thì hệ thống sẽ đẩy lên lưới 2kW dư ra, ngược lại khi sử dụng chức năng hòa lưới bám tải thì biến tần chỉ tạo ra 3kW vừa đủ cung cấp cho phụ tải. Còn nếu trường hợp phụ tải tiêu thụ 6kW và công suất điện mặt trời là 5kW thì điện lưới sẽ cung cấp 1kW còn thiếu để bù vào.

Hệ thống hòa lưới bám tải 3 pha có cơ chế làm việc tương tự bám tải 1 pha, để ngăn điện được phát lên lưới thì biến tần sẽ tạo ra công suất bằng với tổng công suất phụ tải tiêu thụ ở cả 3 pha. Trong trường hợp phụ tải sử dụng không cân bằng ở cả 3 pha thì hệ thống sẽ tạo ra sản lượng theo pha công suất phụ tải nhỏ nhất giúp không đẩy điện dư thừa ra ngoài.

*Ví dụ: Hệ thống năng lượng mặt trời 3 pha công suất 9kWp, công suất tiêu thụ của tổng phụ tải ở 3 pha là 6kW, mỗi pha là 2kW thì biến tần sẽ điều chỉnh công suất phát điện mặt trời là 6kW chia đều cho mỗi pha 2kW. Được gọi là bám tải theo tổng công suất tiêu thụ của phụ tải ở 3 pha

Trường hợp tổng phụ tải tiêu thụ là 6kW nhưng tiêu thụ ở 3 pha không bằng nhau, lần lượt là 3kW, 2kW, 1kW, thì biến tần điều chỉnh công suất phát điện mặt trời theo pha có phụ tải nhỏ nhất và tạo ra công suất 3kW chia đều cho mỗi pha 1kW, hai pha còn lại có công suất tiêu thụ lớn hơn sẽ được điện lưới bù vào lần lượt là 2kW1kW. Được gọi là bám tải theo pha có phụ tải nhỏ nhất

Giới hạn công suất biến tần tạo ra công suất nhỏ hơn hoặc bằng công suất lắp đặt hệ thống, giúp người sử dụng không chế được lượng điện mặt trời tạo ra theo từng thời điểm của phụ tải tiêu thụ. Ngoài hòa lưới bám tải thì giới hạn công suất còn có các giải pháp khác:

1. Giới hạn tổng công suất phát lên lưới: Biến tần sẽ tạo ra công suất phát lên lưới và sử dụng là cố định, không tăng hay giảm công suất sản lượng tạo ra từ biến tần theo phụ tải thiêu thụ

*Ví dụ: Hệ thống có công suất lắp đặt là 20kWp và cố đinh công suất phát lên lưới và phụ tải tiêu thụ là 15kW cho cả 3 pha. Mỗi pha sẽ phát lên lưới và phụ tải tiêu thụ là 5kW, phụ tải tiêu thụ một phần và phát lên lưới sản lượng còn lại

2. Giới hạn công suất phát lên lưới theo tỷ lệ % giữa công suất phát lên lưới và công suất lắp đặt của hệ thống, biến tần điều chỉnh tăng hoặc giảm công suất tạo ra theo phụ tải tiêu thụ, trong khi công suất phát lên lưới theo % tỷ lệ đã cài đặt trước đó vẫn được giữa nguyên

*Ví dụ: Hệ thống có công suất lắp đặt 18kWp và giới hạn công suất phát lên lưới là 30% so với công suất lắp đặt tức là 6kW được phát lên lưới. Khi phụ tải tiêu thụ 9 kW và phát lên lưới 6 kW thì biến tần sẽ tạo ra công suất là 15kW

Module Giới hạn công suất hoạt động như thế nào?

Mô-đun Giới hạn công suất sẽ đo công suất tổng công suất phụ tải của hệ thống và so sánh với công suất tạo ra điện của hệ thống tại thời điểm đó, sau đó truyền về biến tần để sản sinh ra công suất phù hợp tùy phương thức giới hạn công suất, khi đó biến tần có thể tăng hay giảm công suất phát lên lưới theo tỷ lệ % sản lượng hệ thống tạo ra và tải tiêu thụ.

Mô-đun Giới hạn công suất có thể nhận tín hiệu từ Công tơ điện tử (Smart Meter) thông qua tín hiệu Modbus hoặc qua tín hiệu Analog từ Biến dòng (CT). Tùy vào thiết kế Mô-Đun có thể nhận tín hiệu Modbus hay Analog hoặc là cả 2 tín hiệu. Nhưng đối với tín hiệu Modbus từ Smart Meter thì có thể sử dụng cho hệ thống có nhiều biến tần, tốc truyền thông sẽ nhanh và tốt hơn so với tín hiệu Analog từ biến dòng, và biến dòng chỉ sử dụng cho một biến tần được lắp đặt.

Cấu tạo của một hệ thống điện năng lượng mặt trời bám tải Zero Export

Một hệ thống điện mặt trời hòa lưới bám tải hoàn chỉnh sẽ bao gồm:

1. Hệ Thống Tấm Pin PV

Giúp thu năng lượng mặt trời. Khi lắp đặt bạn cần lựa chọn những sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời của các lương hiệu uy tín để thu thu hiệu quả cao, cho năng suất cao. Khi lắp đặt cho khách hàng. GivaSolar lựa chọn thương hiệu Pin số 1 hiện này là JinkoSolar

2. INVERTER có chức năng hoà lưới bám tải

Bộ biến tần hòa lưới bám tải là một dạng của biến tần hòa lưới và có thêm mô đun giới hạn công suất để hỗ trợ chức năng Zero-Export để không đẩy lượng điện dư ra lưới. Nó được kết nối bằng dây tín hiệu với 1 cảm biến dòng điện CT hoặc các bộ Meter 1 pha hay 3 pha, các thiết bị này sẽ được đặt ở đầu nguồn, gần với công tơ điện chính của hệ thống điện. Thiết bị cảm biến sẽ liên tục đo cường độ dòng điện ra vào trong mạch điện, sau đó phát tín hiệu về mô đun giới hạn công suất và gửi tín hiệu đến biến tần, lúc này biến tần thực hiện việc điều chỉnh công suất phát điện sao cho dòng điện qua cảm biến gần bằng 0. Thực tế, quá trình hoạt động của bộ bám tải diễn ra rất nhanh. Do đó, nó chỉ có thể hòa lưới phần điện đúng bằng công suất sử dụng.

Hoà lưới bám tải áp dụng cho cả quy mô công nghiệp và hộ dân, hiện nay các hãng biến tần đều hỗ trợ tính năng này trên các biến tần mà họ bán ra. Khi thực hiện kích hoạt tính năng này cần đọc kỹ hướng dẫn thao tác từ nhà sản xuất để hệ thống hoà lưới bám tải hoạt động đúng theo yêu cầu.

Givasolar cung cấp đa dạng các hãng inverter có chức năng này khá có tiếng trên thị trường như Sofar Solar, Huawei, Canadian Solar, SMA…Quý khách hàng sẽ chọn được loại ưng ý.

3. Đồng hồ đo đếm sản lưởng thông minh

 • Đối với dòng sản phẩm biến tần 1 pha thì cần có bộ đếm công suất

Ví dụ: Như biến dòng (CT) hoặc Đồng hồ đo 1 pha (Smart Meter 1P)

Tùy vào từng hãng sẽ có những thiết bị phù hợp với biến tần của hãng đó

 • Đối với dòng sản phẩm biến tần 3 pha dùng bộ đo đếm sản lượng thông công tơ điện tử

Đa số biến tần 3 pha không dùng Biến dòng (CT) kết nối trực tiếp với Mô-Đun Giới hạn công suất, mà phải qua một công tơ điện tử rồi mới kết nối trực tiếp với Mô Đun, công tơ điển tử giúp chuyển tín hiệu Analog từ biến dòng thành tín hiệu Modbus, giao tiếp qua cổng RS485

Từng hãng biến tần sẽ có những công tơ điện tử phù hợp cho từng loại biến tần.

Công tơ điện tử – Smart Meter Chint DTSU-666 đi kèm 3 biến dòng 200/5A được sử dụng cho biến tần các hãng như Sofar, Sungrow, Growatt,… tín hiệu được truyền về thông qua Modbus

 • Trường hợp dùng cho hệ thống công suất lớn sử dụng nhiều biến tần

Các hãng biến tần sẽ có những hệ thống thiết bị Giới hạn công suất phù hợp để quản lý sản lượng đầu ra. Đa số các hãng đều dùng các bộ đo đếm giao tiếp giữa các biến tần thông qua tín Modbus (RS485)

Mỗi hãng sẽ có những phương pháp và tên gọi cho hệ thống sẽ khác nhau nhưng chức năng và cơ chế thì hoàn toàn giống nhau đều là giám sát sản lượng và giới hạn công suất cho hệ thống sử dụng nhiều biến tần.

Lưu ý: Việc lắp đặt bộ đo đếm sản lượng phải tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất biến tần, để cho phép đo chính xác trong việc giám sát sản lượng và giới hạn công suất tối ưu nhất.

4. Vật tư liên quan

Bao gồm: Dây cáp DC, AC, giá đỡ,…

Điện mặt trời hòa lưới Bám tải có giá bao nhiêu?

GivaSolar xin gửi đến bảng báo giá dự án hòa lưới bám tải cho quý khách hàng tham khảo:

CÔNG SUẤT HỆ
SỐ TẤM (PIN JINKO 535W)
INVERTER
(Tích hợp bám tải)
DIỆN TÍCH
ĐẦU RA (THÁNG)
BÁO GIÁ (THAM KHẢO)
6
Sofar 3KW
16 M²
360 – 450 KWh
48 triệu ₫
8
Sofar 3.3KW
21 M²
480 – 600 KWh
60 triệu ₫
10
Sofar 5KW
26 M²
600 – 750 KWh
75 triệu ₫
12
Sofar 5.5KW
31 M²
720 – 900 KWh
90 triệu ₫
15
Sofar 7.5KW
39 M²
960 – 1.200 KWh
120 triệu ₫
19
Sofar 11 KW
49 M²
1.200 – 1.500 KWh
140 triệu ₫
29
Sofar 15KW
75 M²
1.800 – 2.250 KWh
195 triệu ₫
38
Sofar 20KW
98 M²
2.400 – 3.000 KWh
260 triệu ₫
47
Sofar 25KW
121 M²
3.000 – 3.750 KWh
325 triệu ₫
57
Sofar 30KW
147 M²
3.600 – 4.500 KWh
390 triệu ₫
75
(2) Sofar 20KW
193 M²
4.800 – 6.000 KWh
520 triệu ₫
94
Sofar 50KW
242 M²
6.000 – 7.500 KWh
650 triệu ₫
113
Sofar 60KW
290 M²
7.200 – 9.000 KWh
780 triệu ₫
131
(2) Sofar 50KW & 20KW
337 M²
8.400 – 10.500 KWh
840 triệu ₫
187
(2) Sofar 50KW
480 M²
12.000 – 15.000 KWh
1 tỷ ₫ – 1.2 tỷ ₫

Các gói dự án lớn hơn như 200KWp, 300KWp, 500KWP, 1MWp, 2MWp, 3MW, 5MW, 7MW, 10MW… có thể liên hệ trực tiếp Hotline để được gửi bảng báo giá chi tiết.

Giải pháp Lắp đặt điện mặt trời hòa lưới bám tải

Giải pháp hòa lưới bám tải mang lại cho người sử dụng lắp đặt điện mặt trời tiêu thụ hết công suất điện mặt trời tạo ra, không phát điện dư thừa lên lưới điện phù hợp những nơi chưa có điện kế 2 chiều. Điều chỉnh công suất sản xuất điện tăng giảm theo công suất tiêu thụ phụ tải, không phải đắt đo việc chọn công suất lắp đặt điện mặt trời nhỏ hơn hay bằng phụ tải tiêu thụ, mang lại lợi ích tối đa cho người sử dụng

Giải pháp giới hạn công suất phát lên lưới cho người dùng có thể thoải mái điều chỉnh công suất phát lên lưới theo từng khung thời gian nhất định, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho việc giảm chi phí tiêu thụ điện năng và tăng lợi ích từ việc bán điện dư thừa lên lưới.

Có nên sử dụng hệ thống bám tải hoà lưới hay không?

Câu trả lời là NÊN bởi khi chưa có giá điện FIT mới, người dùng có thể cài đặt tính năng này để được sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà giá rẻ mà không cần quan tâm tới giá bán điện cho EVN hay việc lắp đặt đồng hồ 2 chiều. Khi có giá FIT mới, chỉ cần cài đặt lại tính năng BÌNH THƯỜNG ban đầu – cho phép phát điện thì có thể lắp đặt công tơ 2 chiều và Hợp đồng mua bán điện.

Các nhà đầu tư bán điện trực tiếp từ hệ thống điện mặt trời Áp mái với chủ nhà máy/nhà xưởng bên dưới có giải pháp bán điện hữu hiệu với người mua mà không cần quan tâm quá nhiều tới các thủ tục.

 1. KHÔNG phát ngược dòng điện lên lưới: Sự kết hợp hoàn hảo giữa Inverterđồng hồ thông minh giúp hệ thống luôn đảm bảo điện năng sản xuất bằng đúng với lượng điện tiêu thụ.
 2. KHÔNG liên quan đến cơ quan quản lý điện: Khi dùng điện mặt trời bám lưới – zero export, chúng ta sẽ không phải kí các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua bán điện vì hiện chính phủ vẫn chưa có thông báo mới. Giữa người dùng và điện lực chỉ có mối quan hệ như việc một hộ gia đình hoặc một doanh nghiệp mua điện bình thường.

Những Đối tượng nên sử dụng giải pháp hoà lưới bám tải

Khi chưa có chính sách mua bán điện từ EVN thì giải pháp hoà lưới bám tải là giải pháp tốt nhất hiện nay dành cho:

 • Các nhà máy / Xí nghiệp / Nhà xưởng muốn sử dụng nguồn điện mặt trời để giảm lượng điện tự dùng.
 • Các nhà máy đã lắp đặt nhưng không làm được hợp đồng mua bán điện (có tải tiêu thụ nội bộ nhà máy)
 • Những chủ đầu tư là các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện mặt trời thay thế điện lưới và không có nhu cầu bán điện bởi mức sử dụng điện trong ngày cao, giá mua điện năng lượng mặt trời giảm không đem lại nhiều lợi ích, giá điện ngày một cao.
 • Các khu vực không làm được hợp đồng mua bán điện do quá tải đường dây truyền dẫn.

GIVASOLAR: Đơn vị Lắp điện mặt trời hoà lưới bám tải chuyên nghiệp

GIVASOLAR là công ty lắp điện mặt trời chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay với nhiều năm kinh nghiệm thị trường với nhiều dự án lớn nhỏ, cũng như là DOANH NGHIỆP LỚN trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm năng lượng mặt trời, ĐỐI TÁC LỚN phân phối các thương hiệu nổi tiếng, mang đến những giải pháp tối ưu nhất dành cho khách hàng.

 • Thi công, lắp đặt trọn gói từ A-Z, từ khảo sát, đo đạc, tư vấn để lựa chọn phương án tối ưu nhất.
 • Lắp đặt chuyên nghiệp với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, đã từng làm qua hàng trăm dự án lớn nhỏ.
 • Lựa chọn những thiết bị hàng top, chuẩn Tier 1 để lắp đặt, đảm bảo mang đến hiệu quả cao trong thời gian vận hành lâu dài của hệ thống đến 25 năm.
 • Luôn theo sát để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru và mang hiệu quả tốt nhất, xử lí sự cố kịp thời

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ LẮP ĐẶT

Hoàn thành lắp đặt hệ thống 10KW Hòa lưới bảm tải cho anh Nhân tại Bình Tân

Thông tin chi tiết dự án hệ thống 10KWp Zero Export Địa chỉ lắp đặt [...]

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời hòa lưới bám tải 3.7KW ở Quận 8, TP.HCM

Thông tin chi tiết dự án hệ 3.7KW hòa lưới bám tải: Địa chỉ lắp [...]

Hoàn thành hệ thống hòa lưới bám tải 5.5KW ở Quận 5, TP.HCM

Thông tin chi tiết dự án hệ thống 5.5KWp Zero Export Địa chỉ lắp đặt [...]

Hoàn thành hệ thống Hybrid 10kwh (trả góp với quỹ Stride) cho một gia đình ở Phan Thiết

Trọn bộ hệ thống bao gồm: Địa chỉ lắp đặt Phan Thiết Công suất đỉnh [...]

Bàn giao hệ thống điện mặt trời 94KW tại Quận 7, TP.HCM

Thông tin chi tiết dự án hệ thống 94KWp Zero Export: Địa chỉ lắp đặt [...]

Hoàn thiện hệ thống Hybrid 5kW và đưa vào sử dụng cho một hộ gia đình ở Quận 6

Trọn bộ hệ thống bao gồm: Địa chỉ lắp đặt Quận 6, TP. Hồ Chí [...]

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời Hòa lưới bám tải 67 cho nhà kho của BABY PLAZA ở Củ Chi.

Thông tin chi tiết dự án hệ thống 67KWp Zero Export:   Địa chỉ lắp [...]

Hoàn thành dự án điện mặt trời hòa lưới bám tải 7.8KW cho gia đình anh Tài ở Bình Tân

Thông tin chi tiết dự án 7.8KWp ở Bình Tân: Địa chỉ lắp đặt Quận [...]