Giá hệ thống điện năng lượng mặt trời cho gia đình 5KW

Liên hệ: 0909 636 011

Giá thành có thể dao động khác dựa vào một số yếu tố:

  • Khu vực lắp đặt: nội thành hay ngoại thành
  • Loại hình lắp đặt: hệ áp mái, hệ khung…