Điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình 4KW (Lắp bám tải)

60,000,000