Hoàn thành lắp đặt hệ thống Áp mái 4KW tại Bình Tân

Tháng 9 thêm niềm vui vì lại tiếp tục mang điện sạch đến gia đình Anh Thưởng ở Bình Tân, hoàn thành lắp đặt hệ thống 4KW cho gia đình anh.

Thông tin hệ thống:

  • 11 tấm pin MONO công suất 380W hãng Givasolar
  • INVERTER hãng SOFAR 5KW
  • Khung giá đỡ
  • Vật tư điện

Thời gian lắp đặt: 12/09/2019

Địa điểm: Đường liên khu 16, Quận Bình Tân, TPHCM

Hình ảnh lắp đặt hệ thống:

Hoàn thành lắp đặt hệ thống Áp mái 4KW tại Bình Tân 1
Hoàn thành lắp đặt hệ thống Áp mái 4KW tại Bình Tân 2
Hoàn thành lắp đặt hệ thống Áp mái 4KW tại Bình Tân 3
Hoàn thành lắp đặt hệ thống Áp mái 4KW tại Bình Tân 4
Hoàn thành lắp đặt hệ thống Áp mái 4KW tại Bình Tân 5

DMCA.com Protection Status