GivaSolar chuyên cung cấp các thiết bị CB, MCB, MCCB và chống sét chuyên để lắp đặt các hệ thống điện năng lượng mặt trời.