Quạt chạy bằng năng lượng mặt trời GV-DQ1800

2,090,000