Bộ Inverter Sofar hòa lưới 5KTLM-G2 (5KW)

13,500,000