Bộ Hòa lưới điện mặt trời SOFAR 3KTLM-G2 (3KW)

9,900,000