Inverter hòa lưới 1 pha SOFAR 5KTLM-G3

Liên hệ: 0909 636 011