Dự án lắp đặt hệ thống độc lập 5KW ở Bình Phước

Ngày 25/03/2019 vừa qua, GivaSolar đã hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 5KW tại Bình Phước, Hệ thống hòa lưới có lưu trữ cho hệ thống 3 bơm nước tưới tiêu và sinh hoạt.

GIVASOLAR nhận lắp đặt hệ thống đèn, điện năng lượng mặt trời với giá tốt

Gọi ngay 0934 013 083 để được tư vấn

Dự án lắp đặt hệ thống 5KW ở Bình Phước 1
Dự án lắp đặt hệ thống 5KW ở Bình Phước 2
Dự án lắp đặt hệ thống 5KW ở Bình Phước 3
Dự án lắp đặt hệ thống 5KW ở Bình Phước 4
Dự án lắp đặt hệ thống 5KW ở Bình Phước 5