Chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời 100KW

1,000,000,000