Giá lắp đặt điện năng lượng mặt trời gia đình 8KW

120,000,000