Bộ hòa lưới điện mặt trời Sofar 7.5KTLM

15,900,000