Inverter hòa lưới 1 pha SOFAR Solar 10.5KTLM-G3

Liên hệ: 0909 636 011