Dự án lắp đặt hệ thống đèn đường Solar ở Chùa – Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vừa qua, 1 trong Quần Thể Chùa ở Nhơn Trạch, Đồng Nai đã ứng dụng năng lượng mặt trời, kết hợp với GivaSolar thực hiện dự án lắp đặt 50 cột đèn đường năng lượng mặt trời trong khuôn viên Chùa, phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng ở đây.

Ở dụ án này, đã thực hiện lắp đặt 2 loại đèn đèn đường khác nhau là loại dài và loại tròn.

Tham khảo các mẫu đền đường để lắp đặt tại đây

Một số hình ảnh của dự án lắp đặt đèn đường Solar ở Chùa Đồng Nai:

Dự án lắp đặt hệ thống đèn đường Solar ở Chùa Đồng Nai 1
Dự án lắp đặt hệ thống đèn đường Solar ở Chùa Đồng Nai 2
Dự án lắp đặt hệ thống đèn đường Solar ở Chùa Đồng Nai 3
Dự án lắp đặt hệ thống đèn đường Solar ở Chùa Đồng Nai 4
Dự án lắp đặt hệ thống đèn đường Solar ở Chùa Đồng Nai 5
GivaSolar nhận lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời, hệ thống đèn chiếu sáng Solar – liên hệ với chúng tôi để được giá tốt nhất, bảo hành, bảo trì lâu dài.