Tại sao ánh sáng đỏ nhiều hơn ánh sáng xanh trong đèn LED trồng cây?

Nhiều người có một câu hỏi như vậy là tại sao hầu như tất cả các đèn trồng cây LED trên thị trường đều có màu tím bằng mắt thường? Là hầu hết các đèn được sử dụng Led màu tím. Trên thực tế, lý do chúng có ánh sáng tím là do hiệu ứng chồng chất của ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh. Nói chung, tỷ lệ ánh sáng đỏ sẽ cao hơn ánh sáng xanh.

Tại sao ánh sáng đỏ nhiều hơn ánh sáng xanh trong đèn LED trồng cây 1

Vậy tại sao tỷ lệ ánh sáng đỏ trong đèn LED trồng cây lại nhiều hơn so với ánh sáng xanh?

1. Trong quá trình tăng trưởng của các phân khúc của cây, ảnh hưởng của ánh sáng tự nhiên và ánh sáng đỏ đến sự phát triển của cây được so sánh. Dưới ánh sáng tự nhiên, hàm lượng chất diệp lục giảm trước và sau đó nó tăng lên. Tuy nhiên, hàm lượng chất diệp lục dưới ánh sáng đỏ cao hơn so với ánh sáng tự nhiên, chỉ ra rằng ánh sáng đỏ cho thấy hiệu quả thúc đẩy đáng kể đối với sự hình thành của chất diệp lục, và kết quả này trở nên rõ rệt hơn với sự gia tăng của những ngày đầu.

2. Tiềm năng tăng trưởng của cây dưới ánh sáng đỏ là tốt hơn. Nó có thể là do hàm lượng chất diệp lục cao hơn trong cây, quang hợp mạnh mẽ hơn, tổng hợp carbohydrate nhiều hơn, do đó cung cấp đủ nguyên liệu và năng lượng cho sự phát triển của cây.

3. Hàm lượng đường hòa tan trong ngày nuôi cấy thứ 7 thấp hơn so với ngày thứ 13 và ánh sáng đỏ giảm nhiều hơn so với ánh sáng tự nhiên. Sự ra rễ của thân cây dưới ánh sáng đỏ cũng sớm hơn so với ánh sáng tự nhiên. Sau 13 ngày, hàm lượng đường hòa tan dưới ánh sáng đỏ cao hơn so với ánh sáng tự nhiên, có thể liên quan đến hàm lượng chất diệp lục cao hơn dưới ánh sáng đỏ và chúng quang hợp mạnh mẽ hơn.

4. Hoạt động của NR trong các đoạn thân dưới ánh sáng đỏ lớn hơn đáng kể so với ánh sáng tự nhiên và ánh sáng đỏ có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa nitơ ở các đoạn thân. Ánh sáng đỏ có tác dụng thúc đẩy sự ra rễ của thân cây, hình thành chất diệp lục, tích lũy carbohydrate hấp thụ và sử dụng của cây. Trong quá trình nhân giống nhanh, việc sử dụng đèn trồng cây LED đỏ lấp đầy ánh sáng để thúc đẩy sự ra rễ nhanh chóng của các loại cây khác nhau và cải thiện chất lượng của cây con.

Tại sao ánh sáng đỏ nhiều hơn ánh sáng xanh trong đèn LED trồng cây 2

Ánh sáng màu xanh giúp quang hợp thực vật thúc đẩy sự phát triển của lá xanh, tổng hợp protein và hình thành quả. Ánh sáng đỏ thúc đẩy sự phát triển thân rễ của cây, giúp ra hoa và kéo dài thời gian ra hoa, và tăng năng suất.

Tỷ lệ chip màu đỏ và màu xanh của đèn LED nhà máy nằm trong khoảng từ 4:1 đến 9:1, phổ biến nhất là 6-9: 1.

Vậy là bạn đã có câu trả lời cho mình về câu hỏi trên!