Đèn lồng thả trang trí hình quả cầu DL-BFE

Giá gốc là: 1,350,000₫.Giá hiện tại là: 950,000₫.