Inverter PV500-0150G3 15KW cho hệ thống bơm 20HP

11,500,000