Camera sử dụng năng lượng mặt trời GV-Q2A-CAM-4G-2MP

8,500,000