Đèn báo giao thông năng lượng mặt trời GV-TL0907 (75W)

17,900,000