Đèn báo hiệu giao thông 2 mặt năng lượng mặt trời GV-BL341

3,550,000