Đèn bão sạc điện năng lượng mặt trời GV-HL35 (2W)

95,000 78,000