Đèn sân vườn trụ cao chạy năng lượng mặt trời GV-GDL0852

6,990,000