Đèn sân vườn trụ cao chạy năng lượng mặt trời GV-GDL0852

8,250,000 6,990,000