Tấm thu năng lượng mặt trời mini Mono MSP 40W

440,000