Ắc quy dùng cho hệ thống năng lượng mặt trời 12V100Ah

4,850,000