Acquy cho hệ thống điện năng lượng mặt trời 12V200Ah

7,900,000