Balo sử dụng năng lượng mặt trời GV-SB502

950,000