Biến tần bơm nước năng lượng mặt trời SAJ DS33-4T2R2B-E (2.2 KW)

Liên hệ: 0909 636 011