Bộ thiết bị tối ưu hóa công suất Solarman SAR-100

19,500,000