Cặp Jack kết nối chữ Y phân 4 nhánh MC4 GV-Y4

235,000