Chuôi dây đèn trang trí bulb kiểu thả GV-HL02

199,000