Led bulb hình ngôi sao trang trí tiệc, sự kiện GV-FB-Star

Giá gốc là: 259,000₫.Giá hiện tại là: 130,000₫.