Dây đèn quả cầu cotton GV-DL1960 (60 quả, 12m)

450,000

0909 636 011