Dây đèn quả cầu cotton GV-DL1960 (60 quả, 12m)

Giá gốc là: 450,000₫.Giá hiện tại là: 360,000₫.