Đèn bắt côn trùng năng lượng mặt trời GV-MKL7

5,500,000