Đèn trụ lối kiêm bắt muỗi năng lượng mặt trời GV-GDL0794A06-01

2,450,000