Đèn trụ năng lượng mặt trời sân vườn GV-GDL2602 (80Cm)

3,090,000 2,550,000