Đèn chiếu sáng cổng vuông chạy điện mặt trời GV-GL11

1,260,000

 

GV-GL11S 25 x 22 cm 2W 1.260.000đ
GV-GL11M 30 x 25 cm 4W 1.650.000đ
GV-GL11L 40 x 25 cm 5W 1.990.000đ