Đèn chiếu sáng cổng vuông chạy điện mặt trời GV-GL11

1,260,000

 

GV-GL11S25 x 22 cm2W1.260.000đ
GV-GL11M30 x 25 cm4W1.650.000đ
GV-GL11L40 x 25 cm5W1.990.000đ