Đèn chiếu sáng đường năng lượng mặt trời GV-SL0330

2,280,000

GV-SL0330A15 (15W) 2.850.000đ (Giảm 20%)
GV-SL0330B20 (20W) 3.150.000đ (Giảm 20%)
GV-SL0330C30 (30W) 4.990.000đ (Giảm 20%)