Đèn gắn trụ cổng dùng năng lượng điện mặt trời GV-GL0721A02-01

890,000