Đèn đường tròn năng lượng mặt trời chất lượng cao GV-SL0828

7,900,000

GV-GDL0828 (30W) 7.900.000đ
GV-GDL0828 (60W) 12.500.000đ