Đèn đường năng lượng mặt trời có cảm biến GV-SL3 (20W)

1,100,000 920,000