Đèn đường năng lượng mặt trời có cảm biến GV-SL3 (20W)

1,400,000 1,120,000