Đèn trụ lối đi năng lượng mặt trời sân vườn GV-GDL0825A03-01

2,390,000