Đèn gắn trên cổng sử dụng năng lượng mặt trời GV-GL3000

1,290,000