Đèn pha chạy năng lượng mặt trời cao cấp GV-FL89 (60-120-150W)

990,000

GV-FL89 (60W)990.000đ
GV-FL89 (120W)1.390.000đ
GV-FL89 (150W)1.790.000đ