Đèn pha sử dụng năng lượng mặt trời GV-FL-P2

690,000

 

GV-FL-P2 25W690.000đ
GV-FL-P2 40W890.000đ
GV-FL-P2 60W1.190.000đ
GV-FL-P2 100W1.690.000đ