Đèn pha sử dụng năng lượng mặt trời GV-FL-P2

690,000

 

GV-FL-P2 25W 690.000đ
GV-FL-P2 40W 890.000đ
GV-FL-P2 60W 1.190.000đ
GV-FL-P2 100W 1.690.000đ