Đèn quả cầu trang trí dùng năng lượng mặt trời GV-MOSAIC

350,000