Đèn trụ chiếu sáng lối đi năng lượng mặt trời GV-GDL214

1,250,000