Inverter hòa lưới có dự trữ 3 pha Sofar HYD 15KTL-3PH

Liên hệ giá 0934 013 083