Bộ hòa lưới điện năng lượng mặt trời Sofar 20000TL-G2

34,910,000

Phiên bản Quốc Tế